ژاپ

ژرفای کار شما را ما به سرعت پرتویی به همراه می آوریم.

ما می توانیم

توان ‌های فنی تیم ژاپ

venu
توسعه وب
و اپ موبایل هوشمند
venu
سامانه مدیریت
درون سازمانی
venu
اینترنت اشیا
venu
مشاوره و نظارت
پروژه‌های IT
venu
طراحی گرافیک دیجیتال

قدرت داده ایم

پروژه های پیشین ژاپ

پلتفرم بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

وبسایت و اپلیکیشن ( پلفترم )‌ بنیاد حامیان علم و فناوری ایران ، در طی آبان تا بهمن ماه ۱۳۹۶ به طور کامل توسط تیم ژاپ آماده و ارائه گردید. هدف نهایی این پلتفرم ۲ میلیون نفر کاربر می باشد که پلتفرم با این نیاز طراحی و اجرا شده است.

وبسایت انجمن فلوت ایران

این وبسایت به سفارش این انجمن در طی دو ماه اماده گردید و تا به امروز پشتیبانی آن بر عهده ژاپ بوده است.

شرکت گردشگری ماوی گشت پویا

وبسایت به سفارش شرکت ماوی گشت پویا در طی یک ماه آماده گردید و تا به امروز پشتیبانی آن بر عهده ژاپ می باشد.

کانون دایره آبی

پروژه کانون دایره آبی به طور داوطلبانه از سوی ژاپ پذیرفته و اجرا شد.

jop ژاپ ژرف اوران پیشرو

جشنواره بین المللی فیلم صامت

این وبسایت به سفارش این دبیرخانه دوره اول GISFF در طی یک ماه اماده گردید..

jop ژاپ ژرف اوران پیشرو

جشنواره دانشجویی نهال

به سفارش دبیر دوره ۱۶ ام جشنواره نهال وبسایت این جشنواره در طی یک ماه طراحی و تحویل شد و به مدت یک سال توسط ژاپ پشتیبانی شد.

و در مشارکت با

ژاپ افتخار همکاری با شرکت‌ها و تیم‌هایی را دارد.

jop ژاپ ژرف اوران پرتو cactus کاکتوس

ما در کاکتوس تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را به مدل‌های اقتصادی پیوند بزنیم ...

مشاهده وبسایت
jop ژاپ ژرف اوران پرتو

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران ، بنیاد خیریه آموزش عالی است که به همت جمعی از خیرین پیشکسوت راه اندازی شده است.

مشاهده وبسایت
jop ژاپ ژرف اوران پرتو

«داوطلبانه» پلتفرم ارتباط مابین موسسات خیریه و داوطلبان کار خیر است که به فکر و مدیریت محی سنیسل راه اندازی شد.

مشاهده وبسایت