ژرف آوران پرتو

ژاپ

درود،

شرکت ژرف آوران پرتو روز نخست آبان ماه ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۵۴۹۲۰۹ تاسیس گردید. هدف از تاسیس این شرکت ارائه خدمات حرفه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات و به طور تخصصی طراحی پلتفرم‌ها مبتنی بر وب می‌باشد.

علی داس مه، مدیر عامل این شرکت، با سابقه‌ای چند ساله در زمینه توسعه وب، جهت ارائه خدمات به طور رسمی اقدام به تاسیس این شرکت نمود.

مانا مانید

- Footer Bottom /- -->